12 sierpnia 2012

Zasady rozpowszechniania

Z dniem 13 listopada blog staje się częścią blogu Anuli. Od tego dnia zaczynają obowiązywać zasady Anuli.

On 13 November the blog becomes part of Anulaa's blog. From that day on, Anula's rules come into force

Możesz:
 • Wykorzystywać moje dodatki kręcąc simowe filmy lub robiąc zdjęcia pod warunkiem podania mnie jako autora pracy i podania linka na stronę główną mojego bloga w celu ich pobrania.

Nie możesz:
 • Przywłaszczać sobie moich dodatków.
 • Udostępniać moich dodatków na innych blogach, forach, stronach internetowych itp. Jedynym miejscem, z którego możesz pobierać moje dodatki jest Simowy Blog Wojtka.
 • Udostępniać moich poradników (ani ich części).
 • Wysyłać spakowanych simów lub parceli wraz z załączonymi moimi dodatkami.
 • Udostępniać bezpośrednich odnośników do moich prac umieszczonych na serwerze 4Shared i Mediafire.
 • Udostępniać linków do przetłumaczonego bloga na innych stronach.

Pobierając moje dodatki deklarujesz przeczytanie i zrozumienie zasad rozpowszechniania oraz zobowiązujesz się do ich przestrzegania.  Nieznajomość zasad rozpowszechniania nie zwalnia z obowiązku ich przestrzegania.  Wszelkie uwagi lub wątpliwości proszę umieszczać poniżej.

Angielska wersja

You are allowed to:
 • Use my creations in your sim movies or pictures but you have to write that I'm the author of the creation and include a link to the main page of my blog in order for others to download them.

You are not allowed to:
 • Claim my creations as your own.
 • Distribute my creations on other blogs, web pages, etc. The only place you are allowed to download my creations from is Simowy Blog Wojtka.
 • Distribute my tutorials (or parts of them).
 • Send packed sims with my creations included.
 • Distribute direct links to my creations uploaded on 4Shared and Mediafire.
 • Distribute links to translated blog on other sites.

By downloading my creations you declare you have read and understood my rules of distribution and you oblige to comply with them. Not knowing the rules of distribution doesn't exempt from complying with therm. Please write any notes or questions underneath.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze włączone do czasu wygaśnięcia blogu